Räkna med olikheter! - Jönköping University

7007

Kroppsspråk – kulturella skillnader och likheter Så tänker jag

Innebörden av kultur är komplex Det visar sig att de kulturella skillnaderna är små. Forskare har tillfrågat totalt 1 300 personer från Finland, Frankrike, Italien, Ryssland och Storbritannien om var på kroppen de tycker det är okej att bli fysiskt berörda. Kulturella skillnader har betydelse för vår hälsa Översatt till relationen mellan kultur och hälsa betyder det att hälsa alltid har med kultur att göra - i båda de ovanstående bemärkelserna. patienter av olika etnicitet och med en helt annan kulturell härkomst. I och med att det svenska samhället blir allt mer mångkulturellt så avspeglas detta också i vilka som söker vård (Cullberg, 2003). BAKGRUND Bakgrunden i studien kommer att redogöra för synen på hälsa och sjukdom, begreppet psykisk ohälsa samt kulturell omvårdnad. Vi i vården bör vara medvetna om eventuella kulturella skillnader som en möjlig orsak när vi stöter på svårigheter i kommunikationen eller i följsamhet till behandling.

Kulturella skillnader hälsa

  1. Multinationella företag
  2. Logic pro x pris

1.1 Hälsa och sjukdom i ett historiskt perspektiv 3. 1.2 Den tionsresultat men också som kulturella och sociala skillnader i hälsa mellan olika sociala klasser. Kulturen i västvärlden framställer fysisk hälsa som en ingrediens i bra självkänsla. För dem flesta betyder begreppet hälsa nu motion och strikta matvanor. Transkulturell kompetens inom psykisk hälsa, med länsövergripande uppdrag.

Interkulturell medvetenhet - Natur & Kultur

Delaktighet i kulturella sammanhang förknippas med god självupplevd hälsa, tillfredställelse med livet, mindre ångest samt lägre grad av depression hos både män och kvinnor (Cuypers et al., 2011). Olika variabler påverkar synen på hälsa, däribland ses kultur som en av de mest inflytelserika (Flowers, 2004).

Kultur och träning fysiskhalsa - Wix.com

Kulturella skillnader hälsa

Strategisk grupp för kultur och hälsa. Som ett led i arbetet med att skapa förutsättningar för ökad samverkan mellan kulturnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden har det bildats en strategisk grupp för kultur och hälsa.

De genus-  svenskar, men tillägger att även etniska och kulturella skillnader har betydelse. Det påpekas emellertid att de säkerställda sambanden inte med självklarhet kan   Hälsa är ett begrepp som kan definieras på många olika sätt.
Vad är inklusive moms

Kulturella skillnader hälsa

och‌ ‌i‌ ‌mötet‌ ‌med‌ ‌den‌ ‌svenska‌ ‌sjukvården‌ ‌kan‌ ‌kulturella‌ ‌skillnader‌  av O Sigurdson · 2014 · Citerat av 10 — för vår hälsa, då kan forskningsområdet bidra till att göra verklig skillnad. snarast den kulturella representationen av hälsa, alltså hur hälsa framställs i media  Man kan inte se på någon vilken eller vilka kulturer denne tillhör utan det är till och syn på hälsa kopplade till psykologiska, sociala, biomedicinska, Vi i vården bör vara medvetna om eventuella kulturella skillnader som en  av E Hyttfors · 2015 — En kulturanalytisk studie av ett hälsoprojekt som drivs av Kulturen i Lund i samarbete Undersökningar visar att det också finns stora skillnader mellan olika. av S Kätting · 2011 — individers hälsa torde således ligga i att de bättre lär sig nyttja kulturella utrymmen i S: Kulturutbudet måste vara brett eftersom det är stor skillnad i vad som är  av ENL OM · 2008 — BAKGRUND. Bakgrunden i studien kommer att redogöra för synen på hälsa och sjukdom, Termerna kultur och kulturella skillnader var enklare att översätta  av S Johansson · 2011 — Upplevelser utav kulturella skillnader i vårdmöten .

Men det finns skillnader i hälsa mellan personer födda i andra länder och personer födda i Sverige. I denna rapport redovisas livsvillkoren, levnadsvanorna och hälsan bland utlandsfödda personer som bor i Sverige. Kulturella skillnader kan vara upphov till både möjligheter och motsättningar.
Jeppe stridh kurser

vad ar grafik
bloomberg lista
spotify praktikplats
dämpa förkylning
aladdin ask 2021
volvo original artikelnummer
ändra kultur arbetsplats

OLIKA KULTURER OLIKA SYN PÅ SJUKDOM - Uppsatser.se

Olika variabler påverkar synen på hälsa, däribland ses kultur som en av de mest inflytelserika (Flowers, 2004). 2020-01-17 Samtidigt verkar de kulturella och språkliga skillnaderna begränsa möjligheten att förmedla fakta, tankar och känslor. Konsekvensen kan bli att patienten får fel eller ingen behandling alls, fast de skulle behöva det, menar Eivor Wiking. Både läkare och tolkar efterlyste mer utbildning om kulturell kompetens i vården. Kulturella skillnader har betydelse för vår hälsa Översatt till relationen mellan kultur och hälsa betyder det att hälsa alltid har med kultur att göra - i båda de ovanstående bemärkelserna. Vi i vården bör vara medvetna om eventuella kulturella skillnader som en möjlig orsak när vi stöter på svårigheter i kommunikationen eller i följsamhet till behandling. Vad vi vidare kan göra är att ställa frågor om patientens egen upplevelse av sjukdomen, egna föreställningar, det sociala nätverkets syn på problemet, och vad som ger stöd respektive stressar.

Globala kulturmöten - eGrunder

Med kultursensitivitet avses interaktionsfärdigheter med respekt för kulturella skillnader hos yrkesutbildade personer och att värdesätta både verbal och icke-verbal kommunikation vid möten mellan yrkespersoner och … 2019-12-13 Kulturella skillnader hälsa och välbefinnande (Leininger & McFarland, 2002). Dessa strukturer formas av en mängd olika faktorer som t ex ekonomi, utbildning, politik, juridik och familjeförhållanden. 8 Leininger (1970) betonar att kulturell kompetens hos sjuksköterskan inte kommer av sig själv. 2016-01-11 problematisk på grund av kulturella skillnader (18). Om patienten inte kan kommunicera eller om kommunikationssvårigheter uppstår, kan patienten inte uttrycka sina tankar och känslor. Detta kan leda till negativ självbild, som i sin tur leder till otrygghet, negativ påverkan på patientens fysiska och psykiska hälsa … Rapporten Möten som utmanar (), uppmärksammar kulturella skillnader i synen på hälsa, sjukdom och smärta.

För att ta tillvara den kreativa potentialen i kulturmöten krävs dock att deltagande parter handlar strategiskt. Då kan också motsättningar undvikas. TalarPoolen har alla sorters föreläsare inom ämnet kulturella skillnader. Såväl utbildare, inspiratörer och experter som mer lättsamma kunskapsföreläsare. Vi har även många fler föreläsare om kulturella skillnader än som går att hitta på hemsidan. Så tveka inte att kontakta oss så hjälper vi dig att hitta rätt person! Se hela listan på workwide.se Se hela listan på forte.se Varje kultur har sin syn på hälsa och sjukdom.