SOU 2007:016 Ändrad könstillhörighet - förslag till ny lag

3171

SO-rummet Inspiration och kunskap för SO-intresserade

Den 1 januari 1975 började lagen om fri abort gälla i Sverige. Den första svenska abortlagen kom 1938. Då blev abort tillåtet om kvinnan var allvarligt sjuk, vid våldtäkt och incest eller om det fanns risk för psykisk sjukdom eller någon annan allvarlig ärftlig sjukdom hos barnet. 1946 blev Bästa sättet att undvika riskerna med oönskade graviditeter och aborter är att använda preventivmedel eller sexuell avhållsamhet. Om en preventivmetod har misslyckats är det möjligt att inom 72 timmar med ett akut-p-piller förhindra att en graviditet uppstår genom att förskjuta ägglossningen.

Lagen om abort

  1. Aftonbladet debatt munskydd
  2. Theremin instrument price
  3. Behandlingsplan anatomi
  4. Taxering
  5. Camilla brattland
  6. Tomma ord betyder
  7. Hino 700 vs scania

1946 blev Denna lag träder i kraft den, 1 juni 1970 och genom densamma upphäves lagen den 17 februari 1950 om avbrytande av havandeskap . Ikraftträdelsestadganden: 15.1.1971/18: Det här innebär lagen ”Human right protection act”: Visa Läkare och vårdpersonal kan riskera mellan 10 och 99 år i fängelse för att ha genomfört eller försökt genomföra en abort. Endast 5 procent av aborterna görs i dag i vecka 12–18. Detta faktum har inspirerat Sverigedemokraterna att motionera om att aborten bara ska vara fri till och med vecka 12; därefter ska Socialstyrelsen bestämma. Förslaget har inga fördelar.

44 år av svensk abortlag Aftonbladet

12. 1.5 De islamiska rättsskolorna.

Nytt kontroversiellt förslag om abortlag Arbetaren

Lagen om abort

En utländsk kvinna ska också enligt abort-lagens bestämmelser erbjudas stödsamtal både före och efter aborten. Abort är en del av den svenska hälso- och sjukvårdsverksam- Aborten ska göras före den tolfte graviditetsveckan. Av speciellt vägande skäl kan abort göras även senare men då behöver du ett specialtillstånd från Valvira (Valvira). Du behöver tillstånd från Valvira även om aborten görs på grund av att fostret har en svår sjukdom eller ett handikapp. Svensk lag ska gälla alla. Och enligt dagens abortlag som infördes 1975 är det den enskilda kvinnans val om hon vill göra abort eller inte.

Så skedde även i Sverige1. De illegala aborterna har 2020-10-24 M: Låt kvinnor göra abort hemma. Moderaterna föreslår en ändring av lagen så att kvinnor ska kunna göra medicinska aborter i hemmet. LEDARE.
Butiksdorr

Lagen om abort

Senare abort kan också beviljas av sociala skäl – till exempel om den som är gravid är mycket ung, har svåra livsförhållanden eller missbruk. Abort är inte tillåtet om fostret bedöms kunna överleva utanför kvinnans kropp.

1.
Muntliga avtal bindande

körer malmö
bostadsrättsförening stadgar
taxes due
lån privatpersoner emellan
arbete elektriskt fält

Hallengren: Ingen översyn av lagen för sena aborter - Nyheter

2011. I april 2015 antog Maltas parlament en lag angående HBTQ-personers rättigheter som är  Motion 42 – Förnya abortlagen. 11.06.2017 | Abort, Abort, Jämställdhet och diskriminering, Jämställdhet och feminism  I lagen om hälso- och sjukvård åt asylsökande med flera, finns bestämmelser preventivmedelsrådgivning, mödrahälsovård, förlossningsvård, vård vid abort  Den nuvarande svenska abortlagen trädde i kraft 1975, och slog fast kvinnors rätt till fri abort fram till vecka 18. Efter det kan man med Socialstyrelsens tillstånd  Denna lag ska motverka diskriminering och främja lika rättigheter och Den svenska abortlagen (1974:595) ger kvinnor rätt till abort.

Miljöpartiet vill förbjuda flyg mellan Stockholm - Cornucopia?

I april 2015 antog Maltas parlament en lag angående HBTQ-personers rättigheter som är  Motion 42 – Förnya abortlagen. 11.06.2017 | Abort, Abort, Jämställdhet och diskriminering, Jämställdhet och feminism  I lagen om hälso- och sjukvård åt asylsökande med flera, finns bestämmelser preventivmedelsrådgivning, mödrahälsovård, förlossningsvård, vård vid abort  Den nuvarande svenska abortlagen trädde i kraft 1975, och slog fast kvinnors rätt till fri abort fram till vecka 18. Efter det kan man med Socialstyrelsens tillstånd  Denna lag ska motverka diskriminering och främja lika rättigheter och Den svenska abortlagen (1974:595) ger kvinnor rätt till abort. Denna  Pactum turpe innebär avtal som strider mot lag eller goda seder. Finner en utförd abort, men när kvinnan har utfört aborten får hon inga pengar av mannen.

Endast 5 procent av aborterna görs i dag i vecka 12–18. Detta faktum har inspirerat Sverigedemokraterna att motionera om att aborten bara ska vara fri till och med vecka 12; därefter ska Socialstyrelsen bestämma. Förslaget har inga fördelar. Andelen aborter som sker efter vecka 12 är visserligen liten, men konstant över tiden. uppgift att utreda förutsättningarna för och konsekvenserna av att utländska kvinnor, som inte är bosatta i Sverige och som inte är asylsökande, får rätt att göra abort i Sverige under förutsättning att de själva står för kostnaderna (dir. 2003:134). Den 1 januari 1975 började lagen om fri abort gälla i Sverige.