Utveckla resonemang om musicerande - WordPress.com

4288

KUNSKAPSKRAV SLÖJD ÅK 6 - Steanap

Utvärdera arbetsprocess och resultat. Kunskapskrav: Eleven kan ge omdömen om arbetsprocessen och resultatet. Enkla omdömen. Utvecklade omdömen.

Utvecklade resonemang

  1. Arbetsmiljöverket jobb
  2. Skriva grattis på ett roligt sätt
  3. Varfor medarbetarsamtal
  4. Mariam al zamami
  5. Svt val resultatet

Eleven för också utvecklade resonemang om kontinuitet och förändring utifrån några långa historiska linjer. Att samtala och att resonera muntligt ingår i flera ämnen i skolan. Vi går igenom hur du, tillsammans med dina klasskamrater, kan stärka diskussionen och fördjupa ditt muntliga resonemang. Att skapa en bra diskussion handlar lika mycket om att lyssna och spinna vidare på andras tankar, som att själv bidra med åsikter och resonemang. Fundera på om du kan fortsätta utveckla såväl muntliga som skriftliga resonemang eller få fler utmaningar.

UF-företagande på Introduktionsprogrammet

Du kan söka information och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet. utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Kopplingar till kursplan för grundskola - Gålö - Bilaga 12

Utvecklade resonemang

Tap to unmute.

Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument. Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang. Utveckla resonemang i flera led. Att föra resonemang i flera led är en bra bedömningsaspekt och det ger en tydlighet till eleverna om vad som kan vara ett välutvecklat resonemang och vad som är ett enkelt och till viss del underbyggt resonemang.
Hur mycket tjänar man att jobba på ica

Utvecklade resonemang

Du ska därför nu utveckla resonemang kring din idol och idoler generellt. Du behöver titta på mediebilder och läsa något om din idol/förebild för att kunna resonera. Du får gärna säga var och hur du bygger dina ställningstagande.

Det finns också med i ämnena: • Samhällskunskap,  Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på fördelar och begränsningar hos  då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang. ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl   underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap.
Traditional media vs social media

teckenspråkstolkad musik
industriforetag vaxjo
temperatur mälaren strängnäs
investor
arvidsjaur kommun.se

Matlagningsgrunder

Posta de utvecklade resonemangen här! För utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar. För välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar. Kan beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang. Kan beskriva utvecklade/välutvecklade resonemang om informa-tionens användbarhet. Kunskapsprofil – svenska som andraspråk Elevens namn: _____ Elevens kommentarer Lärarens kommentarer Attityd till ämnet (självbedömning, ansvar, tilltro till den egna förmågan osv.) Det här går bra Det här är svårt Hur går vi 2016-06-02 Under den senaste tiden har alltmer uppmärksamhet riktats mot matematiska resonemang och vikten av att elever deltar i undervisningsaktiveter där deras förmåga att föra och följa matematiska resonemang utvecklas, något som också tydligt skrivs fram i de svenska läroplanerna (Skolverket, 2011, 2017). underbyggda resonemang.

Klassifikationssystem för ländryggssmärta utvecklat och testat

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med: Vi kommer att arbeta med samhällsekonomi där vi tittar på hur hushåll, företag, banker, offentlig sektor, internationella relationer påverkar och påverkas av ekonomin. Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument. Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang. Utveckla resonemang i flera led. Att föra resonemang i flera led är en bra bedömningsaspekt och det ger en tydlighet till eleverna om vad som kan vara ett välutvecklat resonemang och vad som är ett enkelt och till viss del underbyggt resonemang. Utveckla svaren – en stödstruktur. olika livsfrågor om omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl .

Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda använda etiska modeller på ett väl fungerande sätt. 8) Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras. 9) Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.