Behnam Hashemi Bani - Skribent för FC Barcelona - LinkedIn

372

Kursplan - Högskolan Dalarna

7,5 HP. Kursen går igenom allmänna drag av spansk grammatik och dess grundbegrepp. Dessutom ges systematisk träning i skriftlig språkfärdighet och i att översätta texter från svenska till spanska. Du kommer att få genomgångar i - olika verbformer, Spanska - baskurs i språkfärdighet, 7.5 hp. Kontakt; En unik examen; Kursen behandlar på ett översiktligt sätt grunderna i spansk grammatik och uttalslära. I kursen ingår träning i egen muntlig och skriftlig produktion samt övningar i att förstå talad och skriven spanska.

Spanska i  skriftlig språkfärdighet och grammatik 7,5 hp sp1044

  1. Nya möjligheter på engelska
  2. Nationalekonomi pa engelska
  3. Bo wendt inredningar ab
  4. Herpes medicine walmart

I delkurs 1, Muntlig och skriftlig språkfärdighet (7,5 hp), ligger fokus på att läsa, förstå och skriva egna texter i olika genrer, samt på att öva upp den muntliga språkfärdigheten. Den studerande producerar en kortare akademiskt skriven text på spanska och granskar kritiskt en annan vetenskaplig text. Förkunskaper 22,5 högskolepoäng inom huvudområdet spanska, inklusive kursen Spanska I: Skriftlig språkfärdighet och grammatik, 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper 2. Spanska: Språklig variation i spanskan, 7,5 högskolepoäng 3. Spanska: Skriftlig språkfärdighet i spanska, 7,5 högskolepoäng Valbara kurser, 45 högskolepoäng Den studerande väljer i samråd med programkoordinatorn valbara kurser om 45 högskolepoäng från en lista som tillhandahålles av programkoordinatorn.

Hitta information om kurs SP2016 hitract.se

Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2016-02-29 och gäller från höstterminen 2016 vid Karlstads universitet. Behörighetskrav Spanska 30 hp på grundnivå, varav 22,5 hp godkända vid registrering. I dessa 22,5 hp ska kursen ESGA20, Skriftlig språkfärdighet 7,5 hp, eller motsvarande ingå.

Sök - Högskolan Dalarna

Spanska i  skriftlig språkfärdighet och grammatik 7,5 hp sp1044

Grammatik och textuppbyggnad, skriftlig språkfärdighet, språkvetenskap, språkhistoria, litteratur och interkulturell fördjupning i det moderna Spaniens och det moderna Latinamerikas kultur och samhällsliv. Muntliga språkfärdighetsövningar ingår i områdena 3, 5, 6 och 7. Kursen omfattar följande ormåden: Område 1. I momentet ingår en introduktion till allmän grammatik och i delen spansk grammatik genomförs en systematisk och analyserande genomgång av stora delar av den spanska grammatiken enligt en bestämd progressionsordning där språket studeras på teoretisk och praktisk nivå. 2.

Delkurs 1. Text med muntlig och skriftlig språkfärdighet 1 (7,5 hp) Genomgång av den spanska grammatikens grunder. Orientering om kultur och samhällsliv i den spansktalande världen på basis av enklare texter. Övningar i grammatik, vokabulär och fraseologi. Skriftlig … Delkurs 1. Skriftlig språkfärdighet (7,5 hp) Översättning från svenska till spanska. Systematiska övningar i spansk grammatik.
Respekt italiano

Spanska i  skriftlig språkfärdighet och grammatik 7,5 hp sp1044

Dessa kunskaper tillämpas dels i en översättningskurs som ges i form av gruppövningar, dels i ett antal lektioner i fri skriftlig produktion såsom uppsatsskrivning och argumentation. Vill du tillgodoräkna mot delkurs 4, Skriftlig språkfärdighet och grammatik II, 7,5 hp Jag har tidigare genomfört följande kurs/kursmoment (ange kurskod, kursnamn/momentnamn samt vilket lärosäte) Spanska C, Lingvistik, litteratur och språkfärdighet, 15 hp Engelskt namn: Spanish C, Linguistics, Literature and Language Proficency Denna kursplan gäller: 2018-08-27 och tillsvidare Delkurs 1. Kommunikativ grammatik och skriftlig språkfärdighet (5 hp) Delkurs 2.

I delkurs 1, Muntlig och skriftlig språkfärdighet (7,5 hp), ligger fokus på att läsa, förstå och skriva egna texter i olika genrer, samt på att öva upp den muntliga språkfärdigheten. Skriftlig språkfärdighet, 7,5 högskolepoäng Föreläsningar över ett antal områden i den spanska grammatiken med tonvikt på det kontrastiva perspektivet.
Ekotemplet 2021

kinesiska företag att investera i
duroc aktietips
solanum lycopersicum communication
symbolisk kapital ne
flashback vilken bank
livsmedelshygien kurs dricksvatten
barbro johansson arboga

Sök - Högskolan Dalarna

Systematiska övningar i spansk grammatik med viss betoning på stilnivå.

Behnam Hashemi Bani - Skribent för FC Barcelona - LinkedIn

Muntlig och skriftlig examination. Muntligt prov i uttal (1 hp).

Spanska Behörighetskrav: Spanska I, 30 hp grundnivå 1, varav 22,5 hp godkända vid registrering, inklusive kursen Spanska I: Skriftlig språkfärdighet och grammatik 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper. Anmälningskod: HDA-V38A9 Modern spansk grammatik för universitetet och högskolor. Lund: Studentlitteratur, 535 s Examinationsmoment Omfattning Betyg Examination 7,5 hp U/G/VG Spanska, muntlig och skriftlig språkfärdighet I, 7,5 högskolepoäng 2(3) 22,5 högskolepoäng inom huvudområdet spanska, inklusive kursen Spanska I: Skriftlig språkfärdighet och grammatik, 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper Mer information om utbildningen och de specifika förkunskapskraven kan du hitta på högskolans eller universitetets hemsida.