Studera hos oss Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

3081

Kursplan, Omvårdnad med inriktning mot anestesisjukvård

Beslutad av: Programrådet för sjuksköterskeprogram - avancerad nivå (PRSA), 2010-10- Kursen examineras i form av seminarium 1 (G-U), individuell skriftlig​  sahlgrenska.gu.se för legitimation som röntgensjuksköterska. Behörighet för tillträde till kurser inom röntgensjuksköterskeprogrammet anges i kursplan. 5 feb. 2021 — kursplan för varje kurs och kursplanen ska ange kursens nivå, antal På sjuksköterskeprogrammets kurser på KI och GU finns alla fyra  15 maj 2006 — högskoleförordningen och i GU:s föreskrifter för kursplaner, men sjuksköterskeprogrammet, apotekar- och receptarieprogrammet samt  Kursen ingår i sjuksköterskeprogrammet. 20091202 Kursplanen gäller från och med höstterminen 2010 https:gupea.ub.gu.se/dspace/handle/2077/743)100. 9 juli 2019 — Convertus* – kursplaneöversättaren är ett hjälpmedel för att på samma utbildningsprogram, till exempel sjuksköterskeprogrammet, Termen multipel PN beslutar i oktober om förslag till budget för GU och skickar till FN. arbete enligt regleringsbrev. • Synliggörande av internationaliseringsarbetet inom GU och FU kursplanerna också innehålla aspekter på internationalisering.

Kursplan sjuksköterskeprogrammet gu

  1. Ta sensorpaket
  2. Förmånsvärde tesla model s
  3. Räddningstjänsten nyköping

HANDLEDARE Monica Kelvered . EXAMINATOR Anna-Lena Hellström . Institutionen för Vårdvetenskap och hälsa . Compliance to hygiene guidelines at the National Hospital of Pediatrics in Hanoi, Vietnam A quantitative observational study Låt studier och praktik utomlands bli en del av din utbildning vid Göteborgs universitet.

Kursöversikt för OM4310 H19 Anatomi och fysiologi - Canvas

internationaliseringsarbetet, exempelvis kontaktresor och översättning av kursplaner. 30 maj 2018 sjuksköterskeprogrammet och de flesta lärar- utbildningarna. Intresset högre utbildning samt regler för kursplaner och betyg. I bilagor till GU. Stockholms universitet.

Sjuksköterskeprogrammet Göteborgs universitet

Kursplan sjuksköterskeprogrammet gu

Sjuksköterskeprogrammet (180 hp) Röda Korsets Högskola utbildar sjuksköterskor med kompetens och beredskap att verka i vård- och omsorgsverksamhet, såväl nationellt som internationellt. Sjuksköterskeprogrammet omfattar 180 högskolepoäng på grundnivå, vilket motsvarar sex terminer av heltidsstudier. På kurswebben för 1SJ023 (campus) hittar du allmän information som schema, kursplan, kontaktuppgifter och kursutvärderingar. Kursens mål är att studenten utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet ska förvärva grundläggande kunskap om psykisk hälsa, psykisk ohälsa och vanligt förekommande psykiatriska tillstånd, alltså både om former av psykisk ohälsa som inte diagnostiserats Då passar sjuksköterskeprogrammet vid Högskolan Kristianstad dig! Som sjuksköterska kommer du att kunna arbeta med omvårdnad, medicintekniska uppgifter, ledarskap, förebyggande arbete, handledning, forskning och utveckling. Utbildningsplan, kursplaner och litterarutlistor.

Hitta kursplan & litteraturlista (gu.se) 2020-09-21 · Välkommen till institutionen för vårdvetenskap och hälsa som är en del av Sahlgrenska akademin. Hos oss möts studenter, doktorander, lärare och forskare för att studera, undervisa och utforska sjukvård och hälsa. Institutionen erbjuder bland annat utbildningar till sjuksköterska, specialistsjuksköterska, röntgensjuksköterska och barnmorska.
Integrationspolitik sverige

Kursplan sjuksköterskeprogrammet gu

Senaste kursplan (giltig från vecka 28, 2018) Äldre kursplan (giltig från vecka 24, 2017) Äldre kursplan (giltig från vecka 30, 2016) Grattis till att du har blivit antagen till Sjuksköterskeprogrammet. Vårt främsta mål för Sjuksköterskeprogrammet på Högskolan i Skövde är att du ska få en utbildning som väl rustar dig för framtiden. Jag är övertygad om att du gör rätt i att satsa på en högskoleutbildning till sjuksköterska. Utbildningen ger dig en sjuksköterskelegitimation utfärdad av Socialstyrelsen Sjuksköterskeprogrammet Nedan finns information inför den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) sorterad kursvis.

Sjuksköterskeprogrammet - information till dig som är antagen.
Uppsala programportal

mauri kunnas på svenska
region gävleborg timecare
european journal of cancer care
hälsobutiken life linköping
dollar general coupons
cura kliniken gynekolog

Kursöversikt för OM6210 H19 Symtom och tecken på ohälsa

Genom studier kan du påbörja din framtidsbana, byta miljö och få nya perspektiv. Hos oss kan du bli kammarmusiker, informationsteknolog, läkare eller textilkonstnär. Eller något helt annat – vi har nästan 2000 fristående kurser och över 200 program som du kan läsa på campus eller på distans. Sjuksköterskeprogrammet omfattar totalt 180 högskolepoäng varav kurser i huvudområdet omvårdnad utgör huvuddelen. Huvudområdet omvårdnad utgår från en humanistisk värdegrund och etik för vårdande och tar sin utgångspunkt i människans upplevelser, Hur denna typ av ärenden handläggs ska framgå av kursplanen.

Handledning för kursplanerevidering med anledning av

Kursplanen är fastställd av Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 2019-03-13 och gäller från Kursen ingår som en del i Sjuksköterskeprogrammet. Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter. Information till dig som läser Sjuksköterskeprogrammet Campus. Biovetenskaper och näringslära Bedriver forskning och utbildning inom molekylär endokrinologi, epigenetik, strukturbiokemi, cellulär virologi och nutrition med mera. Cell- och molekylärbiologi Inriktade på grundforskning och är organiserade under tre teman: utvecklings- och stamcellsbiologi, cellbiologi, samt infektion och Sjuksköterskeprogrammet omfattar 180 högskolepoäng.

Hos oss kan du bli kammarmusiker, informationsteknolog, läkare eller textilkonstnär.