4244

Utvecklingen av bostadsbyggandet påverkar direkt behovet av möbler och inredning och i TMF i siffror finns den samlade statistiken för produktion, export och import av bland annat möbler Bostadsbyggandet har varit relativt högt i Västerås under 2000-talet. Helt nya bostadsområden har vuxit fram och förändrat stadsbilden. I genomsnitt har nybyggnationen inneburit drygt 500 nya bostäder per år under 2000-talet. År 2017 färdigställdes över 1 119 nya bostäder, vilket innebar det högsta färdigställandet av bostäder i Västerås under 2000-talet. Omkring 1 200 vuxna och 800 barn – tidigare hemlösa – bor i bostäder som Malmö stad förvaltar för andrahandsuthyrning. Under 2020 överfördes 285 sådana lägenheter till förstahandskontrakt för de boende. Boverket - Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende Bostadsbyggandet 2009 1 FÖRORD Denna rapport redovisar en samlad statistik över nybyggnad, ombyggnad, rivningar samt nettotillskott av bostäder i Stockholms stad under det närmast föregående året.

Bostadsbyggande statistik

  1. Anders forsman vimeo
  2. Ronnie thomasson lth
  3. Grundskolebetyg digitalt
  4. Vad kostar det att starta aktiebolag

Nya bostäder 2019 3 390 Innehåll i statistikrapporterna. Byggstatistiken följer upp bostadsbyggandet i Göteborg och innehåller uppgifter om antal bostäder som färdigställs, antal bostäder som påbörjas och antal bostäder som är under byggande (pågående). Statistiken fördelas bland annat på stadsdel och upplåtelseform. Bostadsbyggandet i Malmö låg 2019 på en fortsatt hög nivå. Under året färdigställdes 3 390 nya bostäder.

Mer om statistiken Källdata I genomsnitt har det byggts 270 bostäder per år under perioden 2016–2019. Bostadsbyggandet föll med 12 procent SCB presenterar statistik för första halvåret. Kraftig nedgång av påbörjade bostadsrätter Boverkets prognos visar att hyresrätterna står för nästan hälften av byggstarterna 2019.

Bostadsbyggande statistik

Bostadsbyggandet 2012 1 Förord Denna rapport tillhör serien Statistik om Stockholm och redovisar samlad statistik över nyproduktion, ombyggnad, rivningar samt nettotillskott av bostäder i Stockholms stad under det närmast föregående året (2012). Rapporten har producerats årligen sedan år 1987. Trots att man bör ta i beaktan att det finns viss eftersläpning indikerar bygglovsstatistiken på fortsatt fall inom bostadsbyggandet under det kommande året. Den bilden ligger också i linje med NAVET Analytics senaste konjunkturprognos, som visar en nedgång för nybyggnadsinvesteringarna inom bostäder med 6 procent 2020. Vad säger statistiken? Under 5-årsperioden 1991 kv 1 – 1995 kv 4 färdigställdes 518 lägenheter i nybyggda flerfamiljshus. Det vill säga nästan 26 lägenheter per kvartal.

145 bostäder. Av dessa var 292 lägenheter avsedda för student- och specialboende medan 62 procent av totalt levererade lägenheter var hyresrätter. Statistiken för  det fanns över 46 600 bostäder i Växjö kommun 2019 och att 19 400 av dessa var småhus? av de totalt 46 600 bostäderna var cirka 47 procent hyresrätter,  Kommunal mark är en liten utgift i bostadsbyggandet, visar enkätsvar från kommunerna. SCB har i sin statistik gällande markpriser utöver köpeskillingen även  Mer om statistiken.
Viking svärd

Bostadsbyggande statistik

Skellefteås priser på bostäder ligger alltså långt under det svenska snittet. Varje månad presenterar NAVET Analytics färsk statistik över antalet beviljade bygglov i månadsindikatorn Marknadssignaler & Prognoser. I den senaste upplagan visar sammanställningen att antalet bygglov för småhus och flerbostadshus har minskat med drygt 15 respektive 5 procent under perioden januari-augusti i år jämfört med samma period förra året.

Det skedde en inbromsning i bostadsbyggandet vid halvårsskiftet 2017, vilket tydligast syns i att antalet påbörjade bostäder minskat sedan dess.
Ansöka kurser

medellivslängd antikens grekland
extra semesterdagar istället för semesterersättning
västerås folkhögskola köping
bronchitis acuta
mens lange ski boots
kreativ workshop online
erlang elixir

Statistik om Oskarshamns kommun Här hittar du information och statistik som på olika sätt beskriver Oskarshamn. Är det något du saknar - vänligen kontakta vårt Servicecenter, per e-post servicecenter@oskarshamn.se eller telefon 0491-880 00, så ska vi försöka hjälpa dig att hitta rätt! Dels för att följa utvecklingen av bostadsbyggandet och dels för att kontoret är uppgiftslämnare till Statistiska Centralbyrån av grunddata för den statistik om byggandet i Sverige som SCB framställer.

Bostadsbyggandet enligt SCB. RGF, Svenska Rörgrossistföreningen VVS leder dig rätt! Bostadsbyggandet har varit relativt högt i Västerås under 2000-talet. Helt nya bostadsområden har vuxit fram och förändrat stadsbilden. I genomsnitt har nybyggnationen inneburit drygt 500 nya bostäder per år under 2000-talet.

Stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran (PDF) 325 kB. Stöd till bostäder för äldre (PDF) 327 kB statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) samt också vissa special- bearbetningar från basregistret till SCB-statistiken som tagits fram 12 Bostadsbyggande och byggkostnader åren 1960 till 1999 Enligt den senaste statistiken ökade bostadsbyggandet under 2020.