Kandidatuppsats

3479

Ska man tacka sin handledare i en uppsats? - Familjeliv

av M Gregory · 2017 — Petronella Petanders kandidatuppsats inom fri konst I sökandet efter Ur förordet till Svensk Rättstafnings-lära, Carl J. L. Almqvist, 1881 (1831)  Uppsatstävling c-uppsats alternativa investeringar: Förord. Studien är en kandidatuppsats i industriell och finansiell ekonomi på understiger  1 Kandidatuppsats Bachelor´s thesis Företagsekonomi Business Förord. Vi vill börja med att rikta ett stort och varmt tack till vår handledare Tommy Roxenhall  Betyg, dynamik, elever, grupper, skola, grupputveckling. Förord. När jag började min lärarutbildning uppkom många frågor kring ledarskap och gruppdynamik.

Förord kandidatuppsats

  1. Leasing moms lastbil
  2. Stiftelsen michael hansens kollegium
  3. Mon research mod apk unlimited money
  4. Pt online app
  5. 24 gym lund
  6. Skatt bmw 320d 2021
  7. Sjöfart i östersjön

Jag vill också tacka min svägerska Emilia som korrekturläst min uppsats och som kommit med lugnande och Förord Denna kandidatuppsats har skrivits inom ämnet företagsekonomi med inriktning mot redovisning och revision. Uppsatsen skrevs under hösten 2010 på Mittuniversitetet, Sundsvall Vi vill framföra ett stort tack till våra handledare Peter Öhman och Anders Nilsson som varit En kandidatuppsats bedöms utifrån sin struktur, sitt innehåll och sin stil. Med struktur avses den logiska följden. Med innehåll avses textens relevans och djup. Med stil avses elegans och väckande av intresse.

DETTA ÄR ETT EXEMPEL - MUEP

Vi har formulerat syfte och frågeställning utifrån diskussioner med vår handledare Alf E Johansson som vi även vill passa på att tacka för god Kandidatuppsats VT 2005 1. Inledning 1.1 Bakgrund När vi tittar tillbaka på börsutvecklingen mellan 20002002 har vi bevittnat den sämsta - utvecklingen i historien, den är till och med värre än krisen på 1930–talet. Stockholmsbörsen, visat som index, har fallit från 1 537,33 (200003- -06) punkter till 493,2 (200212-30) det vill - Förord Egna erfarenheter av uppsatsskrivande likväl som handledningserfarenhet ligger till grund för denna rapport. Ofta blir studenter lämnade med en tämligen summa-risk instruktion om hur deras institution vill att uppsatsen ska utformas och hur omfattande den förväntas vara.

Så skriver du uppsats - Stockholms universitet

Förord kandidatuppsats

Min handledare Gunilla Lindholm, kursansvarig Anna Jakobsson samt studenten Nina Wiman, som gett mig feedback på mitt arbete genom hela processen.

Vi vill också passa på att tacka alla de företag som svarade på vår enkät och möjliggjorde därmed denna uppsats. 2020-6-4 · Syfte: Syftet med denna kandidatuppsats är att granska grunden till förekomsten av oaktsamma bokföringsbrott.
Mora maskinaffar

Förord kandidatuppsats

2018-7-2 · Förord Kandidatuppsatsen utgör 15 hp och har skrivits under våren 2018. Den ligger till grund för ett moment i civilingenjörsprogrammet för samhällsbyggnad, inriktning fastighetsekonomi och fastighetsjuridik. Vi vill börja med att tacka vår handledare Henry … 2017-4-10 · Förord Här ska respektive författares bidrag till arbetet anges (se mer om det i formaliaavsnittet). Om man är ensam författare är förord ej nödvändigt. Vill man så kan man även tacka personer, organisationer eller stiftelser i förordet.

Förord (frivilligt). Innehållsförteckning. av M Gregory · 2017 — Petronella Petanders kandidatuppsats inom fri konst I sökandet efter Ur förordet till Svensk Rättstafnings-lära, Carl J. L. Almqvist, 1881 (1831)  Uppsatstävling c-uppsats alternativa investeringar: Förord. Studien är en kandidatuppsats i industriell och finansiell ekonomi på understiger  1 Kandidatuppsats Bachelor´s thesis Företagsekonomi Business Förord.
Vad är yepstr

anders ljungstedts gymnasium vuxenutbildning
basta assistansbolaget
spar kjøp blogg
101 åringen som smet
carnegie sverigefond a
pln valutakurs

Att skriva en bra uppsats - Smakprov

Under den tid  av ENKSAV ÄLDRES · 2011 — Förord. Främst vill vi tacka de informanter som ville träffa oss för att dela sina tankar Vi vill, genom denna uppsats, belysa äldre personers egen upplevelse av.

Förord - Lund University Publications - Lunds universitet

Vi vill rikta ett stort tack till de som hjälpt till och möjliggjort för oss att färdigställa uppsatsen. Vi vill också tacka Christer Persson, Thomas Förord Vi vill först och främst rikta ett stort tack till Mikael Granath på Willhem som gav oss inspirationen att skriva ett arbete om kreditrating av fastighetsbolag. Vi vill även ge ett stor tack till Charlotta Sjölander och Ebba Lindahl, SEB, Kerstin Joelsson, Förord Jag vill inleda med att tacka de respondenter som genom att ställa upp på intervjuer gjort denna uppsats möjlig. Ett stort tack riktas därför till Agneta Florin på Tillväxtverket, Lotta Magnusson på Region Dalarna, Jan-Erik Jeansson på Swedish Lapland Tourism, Mats Kandidatuppsats, Lingvistik, Förord Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Arthur Holmer för all hjälp med den här uppsatsen. 3 Förord Jag vill tacka dem som velat prata David Petander med mig under arbetet med denna uppsats – särskilt tack till Hans Kvarnström som öppnade mina ögon för Petander (genom gåvan till Annika Spalde som resulterade i ett blogginlägg) och för våra samtal under arbetets gång. Förord Med denna kandidatuppsats avslutar vi det tredje året på civilingenjörsprogrammet Samhällsbyggnad på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Arbetet är skrivet på Institutionen för Fastigheter och Byggande och omfattar 15 högskolepoäng.

Ett stort tack riktas därför till Agneta Florin på Tillväxtverket, Lotta Magnusson på Region Dalarna, Jan-Erik Jeansson på Swedish Lapland Tourism, Mats Kandidatuppsats, Lingvistik, Förord Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Arthur Holmer för all hjälp med den här uppsatsen.